Waarom bibliotheken schenken aan basisscholen?

Ik ben blij dat ik ruim anderhalf jaar mijn kennis heb mogen overdragen binnen de POE (Provincial Office of Education) en de PTTC (Primary Teacher Trainer College) in de provinciehoofdstad Kampong Thom. Hierbij moet ik eerlijkheidshalve wel vermelden, dat ik in die tijd van mijn collega's minstens zoveel geleerd heb. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik met gelden vanuit Nederland bibliotheken gaan schenken aan de basisscholen in de afgelegen gebieden ook wel de "remote area's" genoemd.

"Waarom nu juist bibliotheken?", zult u vragen. Bij mijn bezoek aan de basisscholen in Cambodja viel het mij op dat klassen van 60/70 kinderen geen uitzondering zijn en dat het met de leermiddelen vaak pover was gesteld. Aan alles was gebrek, tot aan aan schoon drinkwater toe. Ondanks de bewonderenswaardige inzet van leerkrachten, die bereid waren om in de afgelegen gebieden les te geven, was vooral in deze streken de nood het hoogst. Op mijn vraag aan de directeuren van deze scholen, wat het grootste probleem voor ze was, kreeg ik nimmer het antwoord "de grote klassen" of "het gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten", maar luidde meestal het antwoord: "gebrek aan schoon drinkwater" en "het gebrek aan goede leermiddelen, met name leesboeken". Dit laatste antwoord was voor mij het vertrekpunt om met gelden vanuit Nederland bibliotheken aan basisscholen in de remote area's te gaan schenken. Hierbij stond ik er niet alleen voor, want bij de lokale ngo Room to Read in Kampong Thom was dit al jarenlang een onderdeel van hun programma aan het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In samenwerking met deze organisatie, deed ik de selectie van scholen, de aankoop van lees- en studieboeken en de overdracht. Tevens verzorgde deze organisatie de informatie/instructie aan de leerkrachten om een goede organisatie met betrekking tot het 'boekruilen' op te zetten. Gedurende het placement heb ik zes bibliotheken overgedragen en na mijn terugkeer nog twee, die de afgelopen zomervakantie zijn overgedragen. Door de contacten die ik heb lopen in Cambodja en die 100% betrouwbaar zijn, kan ik het voorbereidende werk vanuit Nederland verrichten en afreizen naar Cambodja als de overdrachten plaatsvinden.
In mei 2016 zijn er wederom 7 bibliotheken overgedragen met gelden vanuit Nederland. Twee maanden later volgde de 16e bibliotheek en deze overdracht was tevens de laatste in de provincie Kampong Thom. In mijn standplaats Tboung Khmum heb ik daar nog 5 bibliotheken aan toe kunnen voegen, wederom in nauwe samenwerking met de lokale NGO Room to Read, zodat de teller nu op 21 staat. De expertise van Room to Read was ook hierbij van essentieel belang, aangezien zij de juiste boeken voor mij in kunnen inkopen tegen een gereduceerde prijs en de leerkrachten na de overdracht instrueren hoe zij de organisatie van een bibliotheek vorm kunnen geven.

Het bezitten van een dergelijke bibliotheek geeft een enorme impuls aan het onderwijs: kinderen maken kennis met een andere wereld, die ze even de dagelijkse zorg laten vergeten. Uiteraard zijn deze boeken bevorderlijk voor het leesonderwijs, want ook de jongere kinderen worden gestimuleerd te leren lezen, zodat zij ook in deze "rijkdom" kunnen neuzen. Deze kinderen uit de afgelegen gebieden komen veelal uit arme gezinnen, die in enkele gevallen niet eens het "verplichte" schooluniform kunnen betalen. Allemaal kinderen die de pech hebben gehad dat hun wieg in deze regio's staat, die jeugdziekten en vuil drinkwater overleefd hebben en waarvan het lichaam gewend is aan de omstandigheden waarin ze leven. Hopelijk krijgen ze door deze kwaliteitsimpuls een betere kans in de toekomst.

Zo heb ik tot mijn vreugde mogen constateren dat kinderen, die 's middags geen les hebben, toch terugkeren naar school om uit de boeken te lezen, die op school staan. Vaak wordt het omruilen van de boeken door de hoogste klassen geregeld, zodat de leerkrachten les kunnen blijven geven tijdens dit ruilmoment.
overdracht

In afwachting van wat er gebeuren gaat

boekenkast

Bij boeken hoort natuurlijk ook een boekenkast

overdracht

Het voorlezen uit één van de boeken, aan geboeid publiek

voorlezen

Voorlezen aan de groep op luide toon